Khóa 28 – 40 Năm, Nhớ Trường Xưa Hội Ngộ

**  Đại Tá  Nguyễn Đình Bảo ** **Người ở lại Charlie**

CHUNG MỘT HOÀI BÃO

Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt K28 -2015
Lược Thảo Chương Trình Hội Ngộ
Danh SáchTham Dự Ngày Hội Ngộ K28 2015
Thư Mời
Địa Điểm Họp Mặt
Chương Trình Văn Nghệ
Quà Lưu Niệm
Diễn Tiến Nghi Lễ Tưởng Nhớ Trường Mẹ

Khoi-QQK

Nhớ Ngày Nào, Trống Quân Hành, Cờ Bay Lộng Gió

Cơm Phạn Xá, Bốn Mươi Năm Vẫn Nuôi Dòng Nhiệt Huyết. Bụi Chinh Y, Bạc Mái Đầu Còn Nung Chí Làm Trai

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA SVSQ/TVBQGVN

1. Tự thắng để chỉ huy là điều kiện tiên quyết để thành công.
2. Danh dự là kim chỉ nam hướng dẫn mọi suy tưởng và hành động của người SVSQ.
3. Thành thực với bản thân, tín nghĩa với đồng bạn, trung thực với cấp chỉ huy là căn bản tác phong đạo đức của cán bộ.
4. Kỷ luật SVSQ là kỷ luật thép đặt trên căn bản tinh thần tự giác.
5. Ý thức trách nhiệm là bước đầu trên đường phục vụ võ nghiệp.
6. Phát huy khả năng toàn diện và trau dồi kiến thức trong hiện tại là nhiệm vụ chính của người SVSQ trong thời gian thụ huấn.
7. Sinh hoạt đơn vị là nhu cầu để phát huy tinh thần đồng đội và khả năng lãnh đạo của người SVSQ.
8. Không có gì là không thể làm được đối với SVSQ.
9. Tinh thần thi đua cá nhân và đơn vị là động lực của tiến bộ.
10. Tin tưởng vào tiền đồ dân tộc là quyết tâm xây dựng sự nghiệp cán bộ.

SBTN-Nho ve Truong Me do Hoi Vo Bi Da Lat to chuc

Võ Bị Hành Khúc -(Đại hội Houston 2014)

2 side ring
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s