Sách Mới

 

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH

 

Sách biên khảo này trình bày lịch sử của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) từ năm 1948 đến năm 1975. TVBQGVN đã trải qua một hành trình đầy thử thách để theo kịp các trường quân sự nổi tiếng trên thế giới như U.S. Military Academy (1802); Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (1802), và Royal Military Academy Sandhurst (1812). Do hoàn cảnh đặc thù của miền Nam Việt Nam, nhiệm vụ của TVBQGVN có phần khác biệt và phức tạp hơn các trường võ bị nêu trên. TVBQGVN phải đào tạo những sĩ quan ưu tú cho quân đội để họ góp phần vào cả hai lãnh vực bảo vệ quốc gia trong thời chiến và nỗ lực kiến thiết đất nước lúc thời bình.

 

Sách này được soạn thảo với mục đích:

  • Cung cấp cho những thế hệ mai sau và những nhà nghiên cứu lịch sử một tài liệu trung thực, khách quan dựa trên những chứng cớ và sự kiện lịch sử, để có một cái nhìn đúng đắn, công bằng về Chiến Tranh Việt Nam.
  • Nêu lên sự liên hệ mật thiết của TVBQGVN đối với Chiến Tranh Việt Nam, vai trò và những cống hiến của trường cho cuộc chiến, cùng với những thành quả và sự hy sinh của các sĩ quan tốt nghiệp.
  • Thêm một đánh giá về Chiến Tranh Việt Nam dưới nhãn quan của những người lính Việt Nam Cộng Hòa là những người đã trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh này.

Cuốn biên khảo này còn đề cập tới nhiều vấn đề và những sự kiện đưa tới sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Sách cũng bao gồm:

  • Biên niên sử của Chiến Tranh Việt Nam,
  • Sự hình thành của quốc gia Việt Nam,
  • Hành trình của ngôn ngữ Việt Nam,
  • Vai trò của TVBQGVN trong quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, bài viết của Trung Tướng Lâm Quang Thi, Cựu Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN,
  • Bài phản biện loạt phim truyền hình “Vietnam: A Television History (1983) và
  • Đà Lạt nỗi nhớ không rời.

___________________________________________________________________________________________________

THE VIETNAMESE NATIONAL MILITARY ACADEMY

AND THE VIỆT NAM WAR

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH IN (PRINT BOOK)

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH DIGITAL (E-BOOK)