Những Địa Điểm Họp Mặt

Xin thông báo cũng quý bạn:
love-smiley-001
Đã thuê căn nhà tai:
13861 Jackson Street, Westminter, CA 92683
Từ ngày  30 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2015
Để họp và ở lại.
Các Bác có nhu cầu ở lại trong tời gian nói trên,
xin liên lạc với bác Nhuận hoặc bác Hùng để biết them chi tiết.

BẢN ĐỒ ĐỊA ĐIỂM NHÀ ĐÃ THUÊ

Đã gìử chổ cho buổi họp mặt ngoài trời
ngày thứ Bảy 01/8/2015, gần nhà bác Tạo lắm.
Site 4 Milesquare Park.

images

 

Nhà Hàng làm địa điểm Tổ chức Dạ Tiệc:


Nhà Hàng Paracel

 
15583 – 15589 Brookhust Street
Westminster  CA – 92683
714-775-3077
 

 

love-smiley-001
Paracel3 paracel1 Paracel2
0133

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s