Danh SáchTham Dự Ngày Hội Ngộ K28 -2015

0133

Thứ Tự Họ Và Tên Khóa Số người
tham dự
Du Lịch
Las Vegas
Màu áo Polo Size Áo Hội Phí Ủng Hộ
 1 Nguyễn Kim Quan Khóa 28 2  $100
 2 Nguyễn Sanh Khóa 28 2 Navy / Navy   Medium / Large $300  $100
 3 Lê Văn Tiến Khóa 28 3  2 White / 2 Navy Medium / Medium
 4 Nguyễn Minh Thu Khóa 28 0 $200
 5 Hồ Thanh Sơn Khóa 28 2  Navy / Navy  Large / X-Large  $300
 6 Hoàng Như Cầu Khóa 28 2
 7 Dương Quý Hùng Khóa 28 2  Navy / Navy  Medium / Large  $300
 8 Lê Phước Nhuận Khóa 28 2  $300
 9 Trần văn Lý Khóa 28 5  White / Navy  Medium / Large  $390
 1 Chu Trần Đạo Khóa 28 2  White / Navy  Large / Large
 11 Trương Thành Minh Khóa 28 1  Navy Medium  $150
 12 Nguyễn Đức Quyền Khóa 28 2  2  Navy  / Navy  Large / Medium  $300
 13 Vũ Văn Lai Khóa 28 21  3 Navy /Navy  Large / Small  $840 $200.00
 14 Trần Lượng Khóa 28 2  2  White / Navy  Large / Medium  $300
 15 Phạm Minh Hùng Khóa 28 2  $300 $100.00
 16 Trần Hiệp Khóa 28 4   Navy / Navy  Large / Medium  $360 $100.00
 17 Trần Tuấn Ngoc Khóa 28 2  2 $ 300 $1,000  Aus
 18 Nguyễn Thành Hướng Khóa 28 2 6  White / Navy  Medium / Small  $600 $500
 19 Lê Trường Thọ Khóa 28 7  Navy / Navy  Large/Medium  $450
 20 Phan Văn Bắc  Khóa 28 2  $300
 21 Nguyễn Hửu Tạo Khóa 28 2  $300
 22 Nguyễn Văn Nghị Khóa 28 2  White / Navy  Medium / Large  $300  $200
 23 Lê Đình Thọ Khóa 28 11  $450
 24 Trần Tường Khóa 28 2  2 Medium / Large
 25 Nguyễn Tri Nam Khóa 28 1  1
 26 Trần Thiện Tuấn Khóa 28 2  2
 27 Cao Đức Lan Khóa 28 1  1
 28  Phạm Công Thành Khóa 28 2  2  $300
 29  Đinh Ngọc Huy Khóa 28 0 $200
 30  Huỳnh Tiến Khóa 28 4  White / Navy  Medium / Large  $300
 31  Huỳnh Dĩ Minh Khóa 28 1  White / Navy Medium/Medium
 32  Nguyễn Thế Mỹ Khóa 28 2
 33  Huỳnh Toàn Trí Khóa 28 2  $300
 34  Nguyễn Thành Tâm Khóa 28 1  $150
 35  Dương Đình Hưởng  Khóa 28  0   Navy/ Navy  Large/ Medium $50
 36  Nguyễn Thế Lương  Khóa 28  1 Navy  X-large  $150
 37  Võ Hữu Lợi  Khóa 28  2  Navy/ Navy  Medium /Medium  $300
 38  Lưu Văn Lượng  Khóa 28  0 $250 Au
 39  Trần Sứ  Khóa 28 4  4  $360
 40  Đặng Văn Lạng  Khóa 28  2 White / Navy Medium /Medium  $180
 41  Võ Đức Trí  Khóa 28  2  2  2 Navy/ Navy  2 Medium/ Small  $300
 42  Nguyễn Văn Xưa  Khóa 28  2  2
 43  Nguyễn Hữu Dũng  Khóa 28  1
 44  Vũ Đình Hoàng  Khóa 28  1
 45  Vĩnh Long Khóa 28  1
 46  Nguyễn Đức Hải Khóa 28  1
 47  Nguyễn Thành Sang  Khóa 28  2
 48  Nguyễn văn A  Khóa 28  1
 49  Nguyễn Đình Lập  Khóa 28  2
 50  Đặng Đức Ý  Khóa 28  1
 50  Chị Nguyễn Bơn  Khóa 28  3  3
 51  Nguyễn Thế Mỹ  Khóa 28  1  $150
 52  Dư Quang Nô  Khóa 28  4
 53 Nguyễn Ngọc Vinh  Khóa 28  2
 54   NT Cao Yết Khóa 16  1
 55  Nguyễn Diệp Phương Sinh Khóa 16  2
 56  Hồ Khắc Đàm Khóa 16  2
 57  Nguyễn Văn Long Khóa 16  2
 58  Nguyễn Như Phú  Khóa 16  2
 59 Phạm Minh Đức Khóa 16  2
 60  Nguyễn Văn Úc Khóa 16  2
 61  Nguyễn Hồng Miên Khóa 19  2
 62  Trần Vệ Khóa 19  1
 63  Đổng Duy Hùng Khóa 21  1
 64  Ngô Duy Lượng Khóa 23  2
 65  Phạm Ngọc Hiền Khóa 23  1
 66  Võ Khôi Khóa 25  2
 67  Dương Trọng Khoát Khóa 25  2
 68  Nguyễn Hàm Khóa 25  2
 69  Huỳnh Văn Đức Khóa 25  2
 70  Nguyễn Huệ Khóa 25  2
 71  Bùi Văn Chiến Khóa 25  2
 72  Vũ Hùng Khóa 25  1
 73 Nguyễn Công Cẩn Khóa 25 1 $30  $20
 74  Nguyễn Văn Lâm Khóa 25 2
 75  Nguyễn Văn Linh Khóa 25  1
 76  Trần Gia Tăng Khóa 25  1
 77  Nguyễn P. Ái Đỉnh Khóa 26  1
 78 Võ Công Tiên Khóa 26  2
 79  Trần Quang Thành Khóa 27  1
 80  Lê Thi Khóa 29 2
 81  Trần Du Hỷ Khóa 29  2
 82  Tsu A Cầu Khóa 29  2
 83  Phan Văn Ý Khóa 29  2
 84  Đỗ Trọng Kiên Khóa 29  1
 85  Nguyễn Cát Khánh Khóa 29  2
 86  Phan Văn Lộc Khóa 30  2
 87  Nguyễn Xuân Quý – B Khóa 31 1
 88  Nguyễn Kim Sơn – F Khóa 31 1
 89  Nguyễn Thái Hòa – D Khóa 31 1
 90  Trần Ngọc Sơn – H Khóa 31  4  $120
 91  Phạm Đình Trác – D Khóa 31 1
 92  Phạm Văn Phúc – E Khóa 31 1
 93  Phạm Văn Tòng – E Khóa 31 1
 94  Đỗ Ngọc Quang – F Khóa 31 1  $30
 95  Đặng Bá Hùng – H Khóa 31 1
 96  Võ Tất Thắng – H Khóa 31 2  $60
 97  Nguyễn Văn Triết – H Khóa 31 1
 98  Ngô Trí – H Khóa 31 2  $60  $100
 99  Nguyễn Đức An – A Khóa 31  1
 100 Nguyễn Đình Phượng – A Khóa 31  1
 101  Trần Trung Tín – A Khóa 31  1
 102 Dương Thế Hồng – B Khóa 31  1
 103  Trịnh Văn Chính – C Khóa 31  1
 104  Nguyễn Văn Được – C Khóa 31  2
 105  Huỳnh Quang Truy – D Khóa 31 1
 106  Nguyễn Phước Điền – E Khóa 31 1
 107  Nguyễn Thành Tài – G Khóa 31 1
 108  Nguyễn Kế Luân – H Khóa 31 1
 109  Phạm Văn Pho – H Khóa 31 1
 110  Bùi Đức Từ – H Khóa 31 1
 111  Nguyễn Minh Hải Khóa 31 2
 112  Mạc Bìa  Khách  2  $60
 113  Kiều Loan  Khách  2  $60
* : số phỏng đoán
Tổng cộng số người Tham dự: 223*  43   $9,450 $1,690 USD
& $1250 Aus

440468ybm7qekj1a

Dự tính Phí tổn:
 $300 cho K28 và phu nhân ($150 cho mỗi người),
 $30 cho Thanh Thiếu Niên Đa-Hiệu.
$30  cho Quan khách

NackVision.com_devider067.gif

2 thoughts on “Danh SáchTham Dự Ngày Hội Ngộ K28 -2015

  1. Tôi muốn tìm lien lac với bạn Lương Thanh Đăng, SV khoa 28 VBDL, quê ở Tỉnh Kiến Hoà. Là cựu học sinh trường THCLKH .Sdt 4698310680

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s