DIỄN TIẾN NGHI LỄ TƯỞNG NHỚ TRƯỜNG MẸ

 Thưa quý bạn trong Ban Tổ Chức,

Lê Đình Thọ

Lê Đình Thọ

Theo sắp xếp này, toán Quốc Quân Kỳ (5 người, chắc không có được 11người đâu) cho ngày kỷ niệm 40 năm xa trường và tưởng nhớ trường mẹ. Đội hình QQK sắp xếp 5 quan lớn. Tuy vậy vẫn cần Sĩ Quan Quân Lễ (người điều hành phần quân lễ, còn sĩ quan nghi lễ là người sắp xếp nghi lễ cho cả chương trình buổi lễ) để điều động những quân nhân mặc quân phục và khách tham dự, tránh không bị lọt chọt. Trưởng toán QQK trong hàng vẫn ra lệnh toán QQK được. Không cần trưởng toán dẫn đầu vì không đủ người, đứng ngoài hàng (như 1 cán bộ Trung Đoàn Truởng lúc còn ở trong quân trường còn đầy đủ cấp số SVSQ, quân nhân. Bây giờ thì hơi khó!)
Nếu ai muốn theo ý mình thì cứ tự sửa đổi những gì mình muốn theo dàn bài (chỉ để nhắc nhau thôi) hướng dẫn sau đây:

DIỄN TIẾN NGHI LỄ TƯỞNG NHỚ TRƯỜNG MẸ

MC Lãnh: Diễn tiến nghi lễ kỷ niệm “Khoá 28 40 năm xa trường, tưởng nhớ Trường Mẹ” do cựu SVSQ Nguyễn Đức Lãnh và cựu SVSQ Nguyễn Thành Sang phụ trách.
Sĩ Quan Quân Lễ (SQQL): Nguyễn Thành Sang, MC Nguyễn Đức Lãnh cùng đứng chào trình diện quan khách.
Khai mạc:
MC Lãnh: Xin mời quí vị đứng lên cùng nghiêm chỉnh chuẩn bị lễ khai mạc kỷ niệm “Khoá 28 40 năm xa trường, tưởng nhớ Trường Mẹ”
I. LỄ RƯỚC QUỐC VÀ QUÂN KỲ TRƯỜNG VÕ BỊ QG VIỆT NAM
MC Lãnh: Thưa quý vị, Toán Quốc và Quân Kỳ trường Võ Bị QGVN do cựu SVSQ Khoá 28 đảm trách
SQQL(Sang): Nghiêm!
Kèn nghiêm (phụ trách âm thanh)
SQQL(Sang): Khai Quân Hiệu!
Kèn khai quân hiệu (phụ trách âm thanh)
SQQL(Sang): Chào tay, chào! (chỉ dành cho cựu SVSQ K28 mặc quân phục)
Trưởng toán QQK (…….) khi nghe khẩu lệnh chào tay xong, hô: Đàng trước..bước!
Toán QQK vào đến vị trí hành l, đổi đội hình hướng về phía quan khách.
SQQL(Sang): Phắc! (chỉ áp dụng cho cựu Quân nhân K28 mặc quân phuc)
SQQL(Sang): Thao diễn . . Nghỉ! (Toán QQK vẫn tư thế nghiêm)
MC Lãnh: II. LỄ CHÀO QUỐC KỲ (2 phần, chào QK Hoa Kỳ và VNCH)
MC Lãnh: Lễ chào QK Hoa Kỳ
SQQL(Sang): Nghiêm! (phụ trách âm thanh Kèn nghiêm)
SQQL(Sang): Chào tay. . Chào! (chỉ áp dụng cho cựu SVSQ K28 mặc quân phuc)
TT_QQK (…..): Súng chào. . bắt! (Hầu tá súng QQK bắt súng chào, hầu tá kiếm
chào kiếm)
SQQL(Sang): Quốc Ca Hoa Kỳ! (phụ trách âm thanh mở Quốc Ca; khi nghe quốc ca trổi lên, hầu tá kiếm trình kiếm)
MC Lãnh: Lễ chào QK HK chấm dứt.
TT_QQK (…..): Đem súng. .xuống! (Hầu tá QQK đưa súng về thế súng vai phải.
Hầu tá kiếm đưa kiếm về thế nghiêm)
SQQL(Sang): Phắc! (chỉ áp dụng cho cựu SVSQ K28 mặc quân phuc)
MC Lãnh: Lễ chào QK VNCH.
SQQL(Sang): Chào tay. . Chào! (chỉ áp dụng cho SVSQ K28 mặc quân phuc)
TT_QQK (…..): Súng chào…bắt! (Hầu tá súng QQK bắt súng chào, hầu tá kiếm chào kiếm)
SQQL(Sang): Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà! (phụ trách âm thanh mở Quốc ca;
khi nghe quốc ca trổi, hầu tá kiếm trình kiếm)
MC Lãnh: Lễ chào Quốc Kỳ VNCH chấm dứt
TT_QQK (…..): Đem súng…xuống!(Hầu tá súng QQK bắt súng vai phải. Hầu tá kiếm đưa kiếm về thế nghiêm)
SQQL(Sang): Phắc! (chỉ áp dụng cho cựu SVSQ K28 mặc quân phuc)
SQQL(Sang): Thao diễn . . . Nghỉ! (Khối QQK vẫn ở thế nghiêm)
MC Lãnh: Phút mặc Niệm
SQQL(Sang): Nghiêm!
Kèn nghiêm (phụ trách âm thanh).
MC Lãnh: xướng trước khi nhạc mặc niệm trổi: Phút mặc niệm để tưởng nhớ tổ tiên Hùng Vương (hay Hồng Lạc) bao đời đã khai phá, lập quốc và bảo vệ giang sơn nước Việt. Để tưởng nhớ các bậc anh hùng VN chống ngoại xâm qua bao thời đại, tưởng nhớ Quân, Dân, Cán Chính VNCH và đồng minh đã chiến đấu chống lại Cộng sản tham tàn. Đặc biệt tưởng nhớ những Sĩ Quan Khoá 28 đã hy sinh nơi chiến trận, chết tức tưởi trong lao tù cộng sản hay đã hy sinh cho công vụ, vì chính nghĩa Quốc gia và lý tưởng tự do.
MC Lãnh: Phút mặc niệm bắt đầu!
(Phụ trách âm thanh mở nhạc hay kèn mặc niệm).
TT_QQK (….):Hầu tá QQK vẫn ở tư thế thế nghiêm, không bắt súng chào hay
trình kiếm)
MC Lãnh: Phút mặc niệm chấm dứt.
SQQL(Sang): Thao diễn. . . Nghỉ! (Toán QQK vẫn tư thế nghiêm)
MC Lãnh: Lễ đặt hoa tưởng niệm
SQQL (Sang): Nghiêm!
Kèn nghiêm (phụ trách âm thanh)
MC Lãnh: Thưa quý quan khách, mời quý vị nhìn về hướng sân khấu chiếc bàn trắng, bình hoa và chiếc ghế phủ khăn trắng. Trên bàn có chiếc nón nhựạ, đôi găng tay, cây can là biểu tượng một thời được huấn luyện gian khổ để trở thành một Sĩ Quan hiện dịch cho QL VNCH. Thanh kiếm biểu tượng ý chí bất khuất của người Sĩ Quan. Thưa quý vị, đó là bàn danh dự dành riêng quý anh linh Sĩ Quan Khoá 28 đã vị quốc vong thân. Ban Tổ chức 40 Năm Tưởng Nhớ Trường Mẹ đã mời quý anh linh về đây cùng dự lễ tưởng nhớ và hội ngộ với chúng ta. Một tiếng chuông ngân (để tạo thêm trang nghiêm)
MC Lãnh: Trân trọng mời quý ….. (những SQ đàn anh từng khổ công với K28, Đại diện K28, Trưởng Ban Tổ Chức …vân ..vân……) cùng lên đặt hoa tưởng niệm.
MC Lãnh: (Khi quý vị đặt hoa xong, mời quý vị đứng tại chỗ trước Đài Tử Sĩ để cử hành lễ truy điệu tưởng nhớ anh linh Sĩ Quan K28)
SQQL(Sang): Thao diễn. . . Nghỉ! (Toán QQK vẫn tư thế nghiêm)
III. LỄ TRUY ĐIỆU ANH LINH TỬ SĨ K28
MC Lãnh: Sau đây là lễ truy điệu tưởng nhớ anh linh Sĩ Quan K28)
SQQL(Sang): Nghiêm!
TT_QQK (…….): Súng, truy điệu! (Từ thế súng vai phải, đổi qua thế súng truy điệu. kiếm truy điệu. Thao tác chậm rải)
SQQL(Sang): Khởi tế! (chọn vị nữ lưu nào có giọng ấm ngâm thơ tế anh linh SQ K28 đã hy sinh, đệm sáo từ CD)
(Phụ trách âm thanh)
Hồn Tử Sĩ, nương theo mây gió
Tử Sĩ Đài khói tỏa trầm hương.
Chiêu Hồn nay lập đàn tràng,
Hiển linh xin hãy về cùng bên nhau
Hồn phảng phất lung lay đâu đó,
Ngọn đuốc thiêng mờ tỏ lung linh.
Soi đường dẫn dắt Anh Linh,
Về đây chứng giám lòng thành anh em
Muôn.. đời..Tổ.. Quốc.. tri.. ân!
(Một tiếng chuông chấm dứt)
TT_QQK (…..): Đem súng…. xuống! (Hầu tá QQK bắt súng vai phải. Hầu tá kiếm đưa kiếm về thế nghiêm)
MC Lãnh: Lễ truy điệu chấm dứt
SQQL(Sang): Thao diễn. .Nghỉ! (chỉ áp dụng cho cựu SVSQ K28 mặc quân phuc)
IV. MC Lãnh: Lễ tiễn đưa QQK.
SQQL(Sang): Nghiêm!
Kèn nghiêm (phụ trách âm thanh)
SQQL(Sang): Chào tay. . . Chào! (cựu Quân nhân mặc quân phuc chào tay)
(Ở diễn tiến này Khối QQK súng đã ở thế vai phải rồi và đứng nghiêm
sẵn rồi. Không bắt súng vai phải nữa.)
TT_QQK (…….): Đàng trước…Bước!
[Toán QQK đàng trước bước, tuỳ địa điểm rộng rãi hay chật hẹp để tuỳ đứng lại tan hàng. Thủ kỳ quay lại giá cờ. Giá cờ xong, lui lại 2 bước đứng thành một hàng ngang. Trưởng toán hô chào tay, chào! Phắc!
Rồi đàng sau quay đi về vị chỗ ngồi.]
SQQL(Sang): Phắc! (chỉ áp dụng cho cựu SVSQ K28 mặc quân phuc)
SQQL(Sang): Bế Quân hiệu!
Kèn bế quan hiệu (Phụ trách âm thanh)
SQQL(Sang): Thao diễn…Nghỉ! (chỉ áp dụng cho cựu SVSQ K28 mặc quân phuc)
MC Lãnh: Thưa quý quan khách, nghi lễ chào quốc kỳ và truy điệu chấm dứt, trân trọng kính mời toàn thể quí vị an tọa.
Sĩ Quan Quân Lễ (SQQL): Nguyễn Thành Sang, MC Nguyễn Đức Lãnh một lần nữa chào quan khách trước khi rời vị trí.
Hello quý bác,
Chương trình được lắm, mong quý bác góp ý kiến. Nhất là của bác Lãnh và bác Sang.Riêng cá nhân tôi:
1. VõBi. từ Đại Hội cho tới địa phương cũng như các khóa, sau nhiều lần bàn cải, nghiên cứu đều đồng ý :
Chào Quốc Kỳ VNCH trước rồi mới tới QK Mỹ. Đó là nghi lễ của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Ba.n coi la.i
2. Khi SQQL hô chào, không giới hạn K28 mặc quân phục chào tay mà ai cũng được quyền chào tay, những người không mặc quân phục thì tùy ý.
3. Bác có nói về ” Cây Kiếm” mà trong danh sách trên bàn không có nó.
4. Vòng Hoa : phải có sự chấp thuận của BAN THỦ QUỸ Hè 2015 hội ngộ.
Cám ơn bạn.
Nhuan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s