Chương Trình Du Ngoạn Las Vegas

Thân gới quý bác ghi đã và sẽ ghi tên đi Las Vegas. Bác Vũ Văn Lai sẽ ghi danh dùm cho mọi người và là trưởng đoàn. Quý bác nhớ gởi check về cho bác Lai , càng sớm càng tốt. Địa chỉ bác Lai: Vũ Văn Lai 7621 S.E. 34th street Mercer Island,…