Quà Lưu Niệm

 

Áo Polo  

 

 

Polo 7

    

Polo 8

 

Polo 9

Polo 10

Polo 14

Polo 11

Polo 12

Polo 12b

 

3 thoughts on “Quà Lưu Niệm

  1. Hi ông Bầu.
    Logo lần nầy đẹp thiệt đó bác Tiến. Bác có thể cho vòng tròn ngoài lớn thêm tí nửa để vòng chử rỏ nét và dể đọc hơn không.
    Sang

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s