K28-Hội Ngộ

2015

BZ2I7576

K28-Rời Trường 40 Năm-Hội Ngộ           (Photo Tien Huynh)

IMG_1090

K28-Tiền Hội Ngộ Dana Point                  (Photo Chu Trần Đạo)

Anh Chị Trần Lượng

Anh Chị Trần Lượng

Bút Ký của Chị Trần Lượng K28

BZ2I7428

Anh Chị Trần Tuấn Ngọc

Bút Ký của Anh Trần Tuấn Ngọc K28


40 Năm Hội Ngộ Khóa 28 Trường VBQGVN

– (Mr.Dương Quang Nê)


CSVSQ K28 HỘI NGỘ SAU 40 NĂM

– (Xu Nguyen)


40 Năm Họp Mặt Cali 31 7 2015


40 Năm Họp Mặt Cali 01-8-2015


2014

K28-Houston Thang 7, 2014 (Photo Tien Huynh)

K28-Houston Thang 7, 2014 (Photo Tien Huynh)


2011

IMG_7996

Từ Oregon Đến Seattle (2011)

OM2Q6963

K28-Những Ngày Ở Oregon (2011)

OM2Q7393

K28- Đêm Dạ Tiệc 40 Năm Kỷ Niệm 2011

OM2Q7516

K28- Đêm Dạ Tiệc 40 Năm Kỷ Niệm 2011

OM2Q7323

Trên Ferry-Seattle (2011)

K28 – 40 Năm Kỷ Niệm


K-28 40 Năm Kỷ Niệm – Tại Tư Gia Võ Hữu Lợi2005

IMG_8248

Khóa 28-30 Năm Hội Ngộ-San Jose 2005 (Photo Huỳnh Tiến)


1991

K-28 20 Năm Đoàn Tụ – Sài Gòn 25-12-1991


K-25 & K 28 – 20 Năm Đoàn Tụ – Sài Gòn 1991


Mô Hình Trường VBQGVN Bởi Huỳnh Tiến K28

Xây Dựng Lại Cổng Nam Quan TVB/QGVN


Cổng Nam Quan TVBQGVN


Trở Về Mái Trường Xưa


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s