Sinh Hoạt Tài Chánh

Ngày 7 tháng 1 năm 2023

Lê Phước Nhuận

Lê Phước Nhuận

QUỸ  KHAITAM 

Khóa 28 TVBQGVN


Tồn Quỹ KHAI TÂM Tháng  01/12/2022 $5,497.30  
THU: Võ Đức Trí  $100; Nguyễn Văn Nghị $200 $300.00  
THU:  HuỳnhTiến $50 $50.00  
CHI: CMX 2023 $300.00  
HIỆN QUỸ  07/01/2023 $5,547.30  

Qũy Cây Mùa Xuân Khaitam Quý Mão 2023    
Võ Đứ Trí Đã nhận check $100.00 20/12/2022
Nguyễn đình Lập, NY pending $100.00 06/1/2023
Một K28 Tây Bắc, Pending $500.00  06/01/2023
Hồ Thanh Sơn Zelle $100.00  06/01/2023
Nguyễn Trong Thuần Zelle $1000.00  06/01/2023
Lê Phước Nhuận, đã nhận check $100.00  06/01/2023
Huỳnh Tiến Zelle $350.00 07/01/2023
Quỹ Khaitam debit Khaitam account $325.00 06/01/2023
CMX TH 2023 pending $1,125.00 07/01/2023
Tổng cộng $3,400.00 09/01/2023
Qũy Cây Mùa Xuân Khaitam Tân Sữu 2021    
Nguyễn Kim Quan $100.00 15/7/2020 
Quỹ KHAI TAM $300.00 15/1/2021 
Hồ Thanh Sơn $100.00  
Một bạn KT $200.00  
Lê Phước Nhuận $85.00  
CMX/TH gíup LH Nam, Đ Sơn, Dương Thanh 205×3 $615.00  
Tổng cộng chuyển về VN cho TT Tuấn, Tây Ninh $1400.00 16/01/2021 
Qũy Cây Mùa Xuân Khaitam Nhâm Dần 2022   (5 gia đình: LH Nam, K Long, NH Dung, chị NM Toàn, chị PV Thai)    20/12/2021
CMX TH 1300 /5=260 $260.00  16/12/2021
Một bạn K28 Tây Bắc US 300/5=60 $60.00  16/12/2021
Lê nguyên Dũng 100/5=20 $20.00  18/12/2021
Nguyễn thành Sang 50/5=10 $10.00  19/12/2021
Nguyễn Sanh gíup bạn NH Dũng Bokassa 100 $100.00  
Gíúp chị Nguyễn Mạnh Toàn: H Tiến 100, T Hiệp 100, NM Việt 50, NT Tâm 100, Bạn TKSB28 100, NT Sang 200 $650.00 19/12/2021 
3 gia đình: LH Nam, K Long, chị PV Thai 260+60+20+10 $350.00 18/12/2021 
Nguyễn Hưu Dũng Bokassa 260+60+20+100+10 $450.00  
Chị Nguyễn Mạnh Toàn 260+60+20+10+250+400 $1000.00  
Nguyễn Thành Sang nhờ bạn Quãng chuyển dùm NT Lê Hân k25 $200 $200.00 19/12/2021 
Quỹ Khaitam $1000.00 19/12/2021 
Nguyễn trọng Thuần $2000.00 20/12/2021 
Tổng số tiền gởi về ban Đại Diện Việt Nam: 1300+300+100+50+100+250+400+200+1000+2000 $5700.00 21/12/2021 
Chuyển cho Trần thiện Tuấn phần LH Nam,K Long, Chị PV Thái 350/gd, NH Dũng 450, quỹ KT1000, NT Thuần 2000 $4500.00  
Chuyển cho Lương phú Quảng phần chị NM Toàn 1000 và NT Lê Hân k25 200 $1200.00  
     

SCHOOLSFIRST FEDERAL C/U P.O. BOX 11547 Santa Ana, CA 92711      
Routing # 322282001      
Account # 400253571707.00      
Thủ Quỹ Lê Phước Nhuận 12692 Strathmore Drive
Garden Grove, CA 92840
   
Thủ Quỹ Họp mặt K28 Hè 2015 Nam Cali Dương Quý Hùng 13251 Michael Rainford Circle
Garden Grove, CA 92843
   
THU 2011-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Quỹ khóa bàn giao Trần Hiệp $1,050                        
Châu Thiết Lập $50.  —    
Chu Trần Đạo $50 $50 $50 $50  $50 $50  —  —    
Đinh Ngọc Huy  $50 $50  —    
Đinh Xuân Thành $50 $50 $50 x x x x x x x x x  
Dương Quý Hùng $50 $50 $50 $50  $50 $50 $100      
Hồ Thanh Sơn $50 $50 $50 $100 $50 $100  — $100 $100  
Hoàng Như Cầu $50 $50 $50 $50  $50  —  —    
Huỳnh Tiến $50 $50 $100 $50  $100 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50  
Huỳnh Toàng Trí $50 $50 $50 $50  $50  $50 $50 $50 $50 $50 $50    
Huỳnh Xuân Trọng $100 $100 $200  —  —    
Lê Đình Thọ $60  —  —    
Lê Nguyên Dũng $50 $50 $50   $100  — $200 $100    
Lê Phát Thanh $50  —  —    
Lê Phước Nhuận $50 $50 $50 $50  $50  $50  —  —    
Lê Trường Thọ $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $100  —    
Lê Văn Tiến $50 $50  —  —    
Nguyễn Anh Tuấn $50 $50 $50.00 $50 $100  $50 $50 $50  —  —    
Nguyễn Đình Lập $50  —  —    
Nguyễn Đức Quyền  — $50 $50 $50 $50    
Nguyễn Hửu Tạo $50 $50  $50 $50 $50  —  —
Nguyễn Kim Quan $100 $100 $100 $200 $50  $100  $100 $100  —  —    
Nguyễn Minh Việt $50 $50 $50 $50  $50 $50 $100  —  —
Nguyễn Quý Ngân $50 $100 ‘–  —  —
Nguyễn Sanh $64 $50 $50 $50 $100  —  —    
Nguyền Thành Hướng $50 $100  $50  $100  —  —    
Nguyễn Thành Sang $50 $50 $54 $106  $62  $20  $44 $46  —  —    
Nguyễn Thành Tâm $100 $100  —  —    
Nguyễn Thê Lương $100 $50  $50  $50  — $100    
Nguyễn Trọng Thuần $50 $50 $50 $200  —  —    
Nguyễn Trung Hoà $50 $50  —  —    
Nguyễn Tường $50  — $500    
Nguyễn Văn A $50  —  —    
Nguyễn Văn Nghị $50 $50 $50 $50 $50  $50  $50 $100  —  — $200  
Nguyễn Văn Nghĩa $100  $100  $100 $100 $100    
Nguyễn Văn Viễn $50 $50 $50 $50  $50  —  —    
Nguyễn Văn Xưa $50.00  —  —    
Phạm Công Thành $50 $50  $100  — $100    
Phạm Minh Hùng $52 $200 $200  $200 $100 $100    
Phạm Phi Đông $100 $50 $150  —  —    
Phan Văn Bắc $50 $50 $50 $50 $50 $50  $50 $50 $50 $50 $50    
Trần Hiệp $50 $50 $50 $50  $50  $50  $50  —    
Trần Lượng $50  —  —    
Trần Tường $50 $50 $50 $50  $50  —  —    
Trần Văn Lý $50  —  —    
Triệu Cẩm Viễn $50  —  —    
Trương Công Cần $50  —  —    
Trương Thành Minh $54  —  —    
Võ Đức Trí $50 $50 $100  $50  $50 $50 $100  — $100 $100  
Võ Hửu Lợi $50 $50 $50 $100  $50 $100  — $200    
Vũ Văn Lai $50 $50 $50 $50  $50  $50 $100  —  —    
Một K28 vùng Đông-Bắc/ HTSơn chuyễn       $100          —      
Rebate Vòng Hoa ĐXT từ NKQuan       $50          —      
Quỹ ĐH K28 Hè 2015 Tại Nam Cali 1         $3,270        —      
Quỹ ĐH K28 Hè 2015 Tại Nam Cali 2         $180        —      
Las Vegas Trip Rebate         $150        —      
  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TỔNG THU HẰNG NĂM $3,130 $1,950 $2,004 $1,506 $5,312 $1,120  $1,194  $1,346  $550  $600  $1600  $450  $0.00

TỔNG CỘNG THU TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

$20,762 

 
CHI CHI PHÍ VÀO NGÀY  
Quà con gái VĐLong ( Sang ) $55.00 11/1/2011  
Vòng hoa mẹ vợ NVViễn ( Thuần ) $180.00 11/1/2011  
CMX Nhâm Thìn THVB ( Lê Thi 29 ) $200.00 11/1/2011  
Nguyễn Phúc Nang28 (NVNghi) $200.00 12/7/2011  
nhạcmẫuNVNghị ( PCThành ) $150.00 12/7/2011  
CMX KhaiTam Hải-Ngoại $200.00 1/9/2012  
Quỹ Nguyễn Mạnh Toàn/ bác Nghi $100.00 2/6/2012  
ĐHVB kỳ 18 DC/ NV Lân k17 $200.00 2/6/2012  
Mega Vũ Văn Lai $50.00 3/29/2012  
phụ giúp bạn Đặng Đức Ý $200.00 4/22/2012  
Design, Layout New Võ Bị Logo $90.00 9/1/2012  
Plaque tặng con bác LTThọ $63.35    
Plaque tặng con bác PCThành $43.35    
Quỹ Tổng Hội VB 2012-2013 $200.00 11/1/2012  
Quỹ CMX-VN Quý-Tỵ / bác Nghị $200.00 1/2/2013  
Plaque tặng con bác Sang-Nghị, NTLương $88.00 8/1/2013  
Plaque tặng con bác NBơn, TCViễn $88.00    
Plaque tặng con bác TVLý, NTTâm $88.00    
Plaque tặng con bác HTTrí, NVNghị $88.00    
Plaque tặng con bác LVTiến, PCThành $88.00    
Tiền cước 4 Plaques 4×16 $64.00    
Vòng hoa Bác Đinh Viết Liết $200.00    
K28 yem tro DHVB19 tai Houston $200.00 11/1/2013  
Phúng Điếu bạn Nguyễn Mạnh Toàn $300.00 12/1/2013  
Phúng Điếu bạn Trần Văn Sáng $300.00 12/1/2013  
Quỹ CMX-VN Giáp Ngọ $200.00 1/6/2014  
Plaque tặng con bác LPNhuận 44+10 $54.00 1/19/2014  
Vòng Hoa Bạn Đinh Xuân Thành $200.00 5/1/2014  
Giúp đở gia-đình bạn ĐXThành $300.00    
Plaque đám cưới con bác Lợi, Sứ,Liet$193 $193.00 14-Aug  
Plaque đám cưới con bác Nhuận $43 $43.00 14-Nov  
Giúp đở gia-đình bạn NPNang lan 2 $200.00 10/15/2014  
CMX KhaiTam VN 2015 ( bac Nghi ) $200.00 12/12/2014  
CMX KhaiTam TH/VB 2015 ( Le Thi k29 ) $200.00 12/12/2014  
Phúng Điếu bạn Nguyen Ba Tong $300.00 2/1/2015  
Phúng Điếu bạn Vo Thanh Nhan $2400 $324.00 4/1/2015  
Quy Tong Hoi VB ( PV Loc k30 ) $200.00 4/5/2015  
Plaque đám cưới con bác Sứ,Trí,Thành,Cầu $197.00 7/1/2015  
Lệ phí ghi danh Website k28 $18×5 năm $90.00 9/01/2015  
Quà lưu niệm K25 họp mặt 10/2015 (Sang) $485.00 10/01/2015  
Đóng góp quỹ tổ chức ĐHVB XX $200.00 11/01/2015  
 CMX 2016 Khai Tam $200.00 12/01/2015  
 CMX 2016 THVB $200.00 12/01/2015  
 Ủng hộ TTNDH XX Michelle  $200.00  3/5/2016  
 Plaque đám cưới con gái N.K.Quan by Sang  $62.00  3/30/2016  
Phúung điếu bạn Đinh Sơn + $6 lệ phí  $306.00  4/1/2016  
 Phúng điếu bạc Văn Bình +$5 lệ phí  $305.00  4/1/2016  
 Đóng góp quỹ ĐNH Cám Ơn Anh kỳ 10  $100.00  7/30/2016  
 Plaque đám cưới con bác Quan by Sang  $75.00  7/1/2016  
 Plaque đám cưới con bác Tiến by Sang  $45.00  8/1/2016  
 Ủng hộ TTNĐH/Nam Cali-Christina Cao  $200.00  9/1/2016  
 CMX 2017 -KhaiTam  $400.00  12/15/2016  
Ủng hộ BTC/ĐH Đại diện Khóa tại San Jose  $200  4/1/2017  
 Phúng điếu bạn Phạm Văn Tươi  $303.00  5/27/2017  
 Phúng điếu bạn Trần Văn Tuấn + lệ phí $4.50  $304.50  9/01/2017  
 Plaque đám cưới con bác Đinh Viết Liết by Sang  $44.00  10/01/2017  
CMX 2018 Khai Tam $300.00 12/1/2017  
Lệ phí chuyển quỹ CMX Khai Tam $37.00 1/13/2018  
Plaque đám cưới con bác Nguyễn Hữu Tạo, Đinh Xuân Thành by Sang $114.00 4/21/2018  
Vòng Hoa Phúng Điếu bạn Nguyễn Thế Mỹ $200.00 11/8/2018  
CMX TPB/QP 2019 TH/VB $200.00 17/11/2018  
Phúng Điếu bạn Trương Minh Phước VN + lệ phí $205.00 1/12/2018  
CMX Kỷ Hợi 2019 Khaitam VN $300.00 10/12/2018  
Vòng Hoa Ba vợ Nguyễn Ngọc Vinh $200.00 21/7/2019  
Plaque đám cưới con bác Quyền by Sang $46.00 1/6/2019  
CMX Canh Tý 2020 => KhaiTam VN $300 23/11/2019  
Lệ phí chuyễn về Trần Thiện Tuấn $31.50 15/1/2020  
Phúng điếu bạn Đặng Đức Ý $300 27/1/2020  
Lệ phí ghi danh Website K28 trong 5 năm :18×5=$90 tư 2020-2024 $90 1/9/2020  
Gíup chị Ý qua ND Quyền trong vụ hoả hoạn ngày 28/11/2020 $300 30/11/2020  
CMX Tân Sữu Khaitam VN 2021 $300 15/1/2021  
Lệ phí chuyển về Trần Thiện Tuấn $1400 CMX Tân Sữu 2021 $21 15/1/2021  
Phúng điếu bạn Dương Cao Trường + $$10 lệ Phí chuyễn $310 5/3/2021  
Phúng điếu bạn Dương Thành + $5 lệ Phí chuyễn $305 12/1/2021  
CMX Nhâm Dần Khaitam VN 2022 $1000 19/12/2021  
Lệ phí chuyển về Trần thiện Tuấn $4500 CMX Nhâm Dần 2022 $77.00 21/12/2021  
Lệ phí chuyển về Lương phú Quảng $1200 CMX Nhâm Dần 2022 $12.00 12/02/2022  
Ủng hộ bạn Nguyễn đức Quyền trong vụ làm lại đầu gối Paypal to Lê Thi 29 $300.00 6/2022  
       

TỔNG CHI

$14,914.70

01/01/2023