Chọn Tiêu Đề Cho Buổi Họp Mặt Khai Tâm

9/29/2014 ​Ban Tổ Chức trân trọng thông báo : Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam Khóa 28, Rời Trường Mẹ 40 năm Hội-Ngộ 1975- 2015 Đã được chọn là tên Chính Thức trên mọi văn thư, thiệp mời, banners của buổi Họp Mặt Hè 2015 tại Nam Cali . Xin Trưởng ban lưu trử hồ sơ Minh…