Nơi Du Ngoạn : California Science Center

 

Lê Phước Nhuận

Lê Phước Nhuận

Xin giới thiệu đến quý bạn KhaiTam, Exposition Park nằm ngay kế bên trường Đại Học Tư nổi tiếng USC ( University of Southern California ) noì mà hầu hết Nha Sĩ VN đã tốt nghiệp, tiền học phí rất mắc và cũng khó xin vào học .

Exposition Park bao gồm những trung tâm như sau:
California Science Center nơi mà chiếc Salce Shuttle Endevour đang được trưng bàỵ
Natural History Museum
The Rose Garden
California African American Museum
LA Memorial Coliseum with IMAX Theaters
Quý bạn phải để dành 1 ngày để thăm viếng khu này .
Nhuan

California Science Center  BẢN ĐỒ ĐỊA ĐIỂM

 

California Science Center - The Space Shuttle Endeavor - Los Angeles, CA, United States

The Space Shuttle Endeavor

Ecosystems exhibit

Cast of a body in time

Viking Lander (replica)

F-20 Tigershark fighter

Statues from Pompeii

Figures found in Pyroclast from Pompeii, the bottom one is a pregnant woman

I cry this way too

Mercury RedStone Capsule

Lexus V8 Engine

Gladiator & Armor from Pompeii

An Apollo capsule.

Eel

Cleopatra

Skylab Telescope

Sound travels!

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s