Nghe Kể Chuyện

cm

Nàng Tiên mắc đọa ————–-> [ Nghe (Mp3)] Ân tình không phai —————> [ Nghe (Mp3)]
Hạ vàng ươm nắng —————> [Nghe(Mp3)]
Mùa xuân trong dĩ vãng ———> [Nghe(Mp3)]
Nhớ lắm những mùa trăng ——->[ Nghe (Mp3 )]
Nỗi buồn ly hương —————-> [ Nghe ( Mp3 )]
Tên trộm đêm trừ tịch————> [ Nghe (Mp3 )]
Tết ở quê mình——————–> [ Nghe (Mp3 )]
Thằng té giếng ——————–> [Nghe (Mp3)]
Thành phố buồn tênh ———–-> [Nghe (Mp3)]
Tiếng vọng của thời gian———->[ Nghe (Mp3 )]
Trò chơi cút bắt——————–> [ Nghe (Mp3 )]
Trở lại dòng sông tuổi thơ——–>[ Nghe(Mp3 )]
Nét chân quê ———————–> [ Nghe (Mp3 )]

534010u16ry430s7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s