EM HỌC VẦN TIẾNG VIỆT.

EM HỌC VẦN TIẾNG VIỆT.

Kính thưa quý độc giả,

Nhóm Vietlist.us đã cố gắng phục hồi các quyển sách Học vần của Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản hầu đáp ứng nhu cầu giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho con em của chúng ta trên khắp thế giới. Cho đến hôm nay, chúng tôi đã phục hồi được quyển “Em Học Vần” và quyển “Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị”. Nhóm chúng tôi cũng góp phần biên soạn quyển Việt Sử Bằng Tranh với nhiều hình ảnh sống động do họa sĩ Vi Vi vẽ.

Cộng sản đang ra sức ngăn chận sách báo từ hải ngoại về Việt Nam, trong khi tìm cách lén lút gởi rất nhiều sách báo ra các cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản. Xin quý vị Phụ Huynh và Thầy Cô vui lòng dùng các quyển sách thương yêu nầy để giảng dạy tiếng Việt cho con em và đừng dùng các quyển sách do Việt cộng xuất bản. Chúng ta không muốn con em học những từ ngữ theo kiểu Việt cộng và không muốn con em học tập những gương anh hùng giả tạo hay anh hùng bán nước của bọn Cộng sản. Các quyển sách nói trên được đăng tải miễn phí trên trang web www.vietlist.us của chúng tôi. Kính mời quý vị vào xem và xin cứ toàn quyền xử dụng.

EM HỌC VẦN
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản.
bdvn
·  Em học vần tiếng Việt – by Text-Enhance”PDF Files: 123, 45, 67, 8, 9, 10111213, 14, 15.
—————o0o—————–
Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị
Dựa theo bản chính của Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản.
·  Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị – by Text-Enhance”PDF Files: 123456789101112.
Các bài đọc thêm:
Em Làm Toán – Math Exercises:
Elementary School
Middle and High Schools
—————o0o—————–